Reformationen og Europa

Henrik19. april kl. 19.30 i Aalholm kirke
Henrik Jensen, forfatter og historiker

Reformationen skabte det moderne Europa og efterlod et uudsletteligt mærke på historien.
Men hvad var Reformationen? Virkede den for fremskridt og modernitet, eller førte den snarere til konflikt og undertrykkelse? Udgør den historiens fremmeste eksempel på religionens kapacitet for at inspirere uselvisk
idealisme og social forandring, eller er den en fortælling om fanatisme og intolerance i troens navn?

Spørgsmålet er, om Reformationen også bør ses som et historisk eksempel på, hvordan åndelige motivationer udnyttes for at legitimere økonomiske og politiske forandringer.