Reformationen og dannelsen

28. februar kl. 19.30 ove Korsgaard nr. 6i Vigerslev kirke
Ove Korsgaard, ekstern lektor, DPU

Reformationens fødselsdag sættes normalt til 31. oktober 1517. Den dag slog Martin
Luther ifølge overleveringen sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Det blev indledningen til et religiøst jordskælv i Europa, der fik dramatiske teologiske,
politiske og pædagogiske konsekvenser.
Hvad var baggrunden for dette jordskælv? Hvad medførte det, og hvilken betydning
fik Reformationen for opdragelsen og dannelsen for kommende generationer?
Samt i videre forstand for samfundsudviklingen i Danmark.