Luther og velfærdsstaten

JHP28. marts kl. 19.30 på Valby bibliotek
Jørn Henrik Petersen, Professor, dr.hil. & Lic.oecon. Center for Velfærdsstatsforskning

Luthers hovedpointe er, at troen sætter mennesket frit til at gøre kærlighedens
gerninger. Samtidig er mennesket ‘indkroget i sig selv og fristet til
at smyge sig uden om opgaven. Ud af disse overvejelser vokser tanken om
velfærdsstaten som ‘næstekærlighedens surrogat’.
Men også velfærdsstaten rummer en række selvdestruktive træk, der kan
siges i disse år at bringe os på vej mod den såkaldte konkurrencestat.
Vi ser på det lutherske indhold i forholdet mellem velfærdssamfund og
konkurrencestat.