Luther og det onde

Sørine 124. oktober kl. 19.30 i Johannes Døbers kirke
Sørine Gotfredsen, præst, forfatter og debattør

Martin Luther stod i en teologisk kamp, hvor han skulle finde frihed midt i troen på at være bundet til det onde.
Den dobbelthed er helt central i Reformationen og i luthersk kristendom, og den står i modsætning til det moderne vilkår i dag, hvor det onde i høj grad er blevet
omdefineret, ja, måske ligefrem afskaffet.
Det har stor betydning for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet, og vi kan få svært ved at forstå frisættelsen i Luthers teologi. Vi skal forholde os til det onde for at kunne forstå det gode. Og hvad et menneske er.