Luther i kunsten

Maja_Lisa_Engelhardt226. september kl. 19.30 i Margrethekirken
Maja Lisa Engelhardt, kunstner

Maja Lisa Engelhardt er én af landets mest anerkendte kunstnere, og hun er ikke
mindst kendt for sin udsmykning af kirkerum. Blandt andet Viborg Domkirke.
Maja Lisa Engelhardt henter en stor del af sin inspiration i kristendommen,
der løber som en rød tråd gennem mange af hendes værker, og hun vil i sit
foredrag forklare, hvad Martin Luther og hans tanker angående menneskesyn
og gudsforhold betyder for hende personligt. Og dermed også for hendes kunst.
Martin Luther lever ikke kun iblandt os gennem ordet og det, vi hører, men også
gennem billedet og det, vi ser.