Knausgård og ’formelen for alt menneskeligt’

 bugge– om Kain, Hitler og forfatteren selv

29. marts kl. 19.30 i Aalholm kirke
David Bugge, lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet

Sjældent har en bog givet anledning til så heftig debat som den norske forfatter Karl Ove Knausgårds storværk Min kamp. Romanen beskriver Knausgårds eget hverdagsliv fra hans barndom med en streng far og en kærlig, fraværende mor og op til hans nuværende tilværelse som digter og familiefar i det politisk korrekte Sverige. Værket har rejst spørgsmålet om det berettigede i ved navns nævnelse at lade ens nærmeste optræde i litteraturen, men bogen er meget mere end det. Ikke mindst er den et originalt forsøg på at indkredse, hvad der til alle tider har kendetegnet mennesket, og i denne bestræbelse viser navnlig tre skikkelser sig at kunne hjælpe forfatteren. De belyser hinanden og smelter undertiden sammen, og de er: Kain, Hitler og Knausgård selv. Foredraget forudsætter ikke, at man har læst Knausgård.