Danske værdier – 10 år efter

Hassan_PreislerSørine Gotfredsen27. oktober kl. 19.30 i Margrethekirken
Skuespiller og forfatter Hassan Preisler
Præst og journalist Sørine Gotfredsen 

 Ikke mindst siden striden om Muhammedtegningerne har vi diskuteret, hvad der egentlig menes med begrebet danske værdier. Ethvert land har sin historie og kultur, men spørgsmålet er, om de danske værdier adskiller sig væsentligt fra dem, der kendetegner flere andre europæiske lande, og om den enkelte hovedsageligt er fanget i sit eget følelsesliv, når man definerer dem. Kristendommen har været med til at præge de danske værdier, men når man her i landet slår rod med en anderledes kulturel og religiøs baggrund, præger det selvsagt synet på, hvad danskhed er. Denne aften diskuteres mangfoldigheden, korrektheden og muligheden for overhovedet at sætte ord på de danske værdier i dag.
 Billetter til dette arrangement kan bestilles fra den 23. september