1968 – ungdomsoprørets filosofi

kdfoto127. februar kl. 19.30 i Timotheuskirken
Kasper Støvring, forfatter og debattør
Ph.d. litteraturvidenskab

68’er-oprøret betød en omvæltning af livsformerne indenfor områder som opdragelse, seksualitet, politik og kunst. Centralt stod idéen om frigørelse fra såkaldt snærende bånd og et opgør med den gamle pligtkultur samt en vertikal autoritet. Men autoritet er aldrig noget, der forsvinder. Den flytter sig bare, og i dag lever vi med konsekvenserne af 68’ernes frisættelsesevangelium, det “formløshedens tyranni”, som teolog K.E. Løgstrup kaldte det. Den nye autoritet fra 1968 påbyder overskridelse, men oplever vi i dag et opgør med dogmerne fra 1968? Og vil nye ungdomsoprørere melde sig på banen og marchere gennem vores institutioner?