1864 og krigen

MikaelJalving26. februar kl. 19.30 i Jesuskirken
Mikael Jalving, journalist, debatør, forfatter

Tabet af Slesvig, Holsten og Lauenborg i 1864 er ikke det største territoriale og demografiske tab, Danmark har lidt – det er skilsmissen fra Norge i 1814. Men 1864 er det årstal, som har sat sig dybest spor i eftertiden og fortsat leverer strøm til vores nationale selvforståelse og identitetspolitik. Foredraget vil slå ned på de afgørende politiske og militære begivenheder for 150 år siden og vise, hvordan de forvandlede os til nederlagets mænd og kvinder og gødede jorden for den officielle danske politik under de to verdenskrige, igennem Den Kolde Krig og frem til i dag. Danmarks nyere historie ville have set ganske anderledes ud, hvis det ikke havde været for 1864.