1864 og Grundtvigs bevægelse

IMG_3169-1-222. april kl. 19.30 i Vigerslev kirke
jette Rønkilde, Ph.d – studerende ved Grundtvig centret

Grundtvig var stolt af at være dansker. Derfor var han dybt engageret i den danske historie og ikke mindst den historie, som hans egen levetid lod ham opleve. Afståelsen af Norge i 1814, sejren i krigen 1848-50 og måske særligt nederlaget i 1864 kom til at forme hans syn både på danskhed og på hvordan den skulle undgå at forsvinde. For Grundtvig var danskhed ikke noget, der blev givet alene gennem fødested men noget, der krævede ånd. Derfor var uddannelsen til at være dansk et vigtigt anliggende for ham, både i skolen og højskolen. Foredraget vil give en introduktion til Grundtvigs historiesyn og opfattelse af danskhed og vil også byde på muligheden for at møde kendte og måske mindre kendte Grundtvig-sange, der både i hans kirke-, skole- og folkelighedsopfattelse stod centralt.
Billetter kan bestilles fra den 19. marts 2014