1864 og folkestyret

174921. oktober kl. 19.30 i Johannes Døbers kirke
Hans Vammen, historiker

Folkestyret blev indført med Junigrundloven 5. juni 1849, sådan lærte vi i skolen. Men så enkelt er det ikke. Junigrundloven var dengang Europas mest demokratiske forfatning, og den blev sådan, fordi der samtidig var borgerkrig mellem Danmark og dets hertugdømmer Slesvig og Holsten. Man kunne jo ikke forlange af menigmand, at han skulle ofre livet for fædrelandet, hvis han ikke havde stemmeret. Årene efter Treårskrigen blev præget af strid mellem bønderne, som søgte at bevare demokratiet, og borgerskabet, der begrænsede det. Helstatsforfatningen 1863 udløste krigen 1864, og den konservative grundlov 1866 medførte 35 års godsejerdiktatur, indtil bønderne sejrede ved systemskiftet 1901.
Billetter kan bestilles fra den 24. september 2014